Living in Japan

Hệ thống hỗ trợ khẩn cấp tại nhà máy hạt nhân Hamaoka của Nhật Bản ngừng hoạt động không rõ lý do

Cơ quan quản lý hạt nhân Nhật Bản (NRA) cho biết việc truyền dữ liệu từ hệ thống hỗ trợ khẩn cấp của các lò phản ứng số 3, 4…
Continue Reading