Hội đồng của Bộ Y tế Nhật Bản đã phê duyệt vào thứ Tư tuần này (10/11), việc quản lý liều tăng cường thứ ba của vắc-xin COVID-19 từ dược phẩm Pfizer cho những người từ 18 tuổi trở lên, bắt đầu vào tháng 12.

Sự thay đổi diễn ra khi các nghiên cứu ở nước ngoài cho thấy các kháng thể bảo vệ chống lại Covid-19 giảm theo thời gian ở tất cả các nhóm tuổi, với hiệu quả của vắc-xin kéo dài khoảng sáu tháng.

Hiện tại, Nhật Bản sẽ không cung cấp vắc xin tăng cường Pfizer cho những người dưới 18 tuổi do thiếu dữ liệu về tính an toàn và hiệu quả của vắc xin.

Để đảm bảo nguồn cung vắc xin, Nhật Bản đã ký hợp đồng nhận thêm 120 triệu liều từ Pfizer và 50 triệu liều bổ sung từ Moderna Inc. vào đầu năm 2022.

Quốc gia này cũng sẽ đảm bảo 150 triệu liều vắc-xin do công ty dược phẩm Novavax Inc. phát triển từ đầu năm 2022.

Nguồn: Japaoaqui.com