Living in Japan

ĐỘNG ĐẤT Ở HOKKAIDO

Cảnh báo động đất do Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) đưa ra.

Ngày và giờ: ngày 11 tháng 5 năm 2023, 6:52 chiều

Tâm chấn: Ở Hokkaido

Độ sâu: 50 km

Độ lớn sơ bộ: 5,4 richter

Thang cường độ địa chấn Shindo: 4 trên thang tối đa là 7

*Không có cảnh báo sóng thần nào được đưa ra.

NGUỒN: KYODO / ẢNH: JMA

Most Popular

To Top